Apor Vilmosra emlékezünk

Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának huszadik évfordulójára emlékezünk. Győr vértanú püspökét 1997. november 9-én avatta boldoggá II. János Pál pápa.

Az ünnep alkalmából szerdán este „Mindenkinek mindene...” címmel nyílt kiállítás a győri Szent László Látogatóközpontban. A tárlat többek mellett eddig titokban tartott, izgalmas dokumentumokat, jegyzőkönyveket mutat be a püspök halálával és temetésével kapcsolatban.

A tárlatot dr. Veres András győri megyéspüspök nyitotta meg, aki arra hívta fel a közönség figyelmét, hogy a boldogok, a szentek nem egyik pillanatról a másikra lesznek, csak az képes egy bizonyos helyzetben, pillanatban hősiesen, kimagaslóan viselkedni, aki másoknak szenteli életét, aki másokkal törődik. A kiállítás bizonyítja, hogy Apor püspök kisgyermekkorától így élt, felkészült a vértanúságra, amely 1945-ben bekövetkezett. Egész életében kész volt minden körülmények között életét adni másokért. Veres András bízik abban, hogy a kiállítás látogatói elköteleződést éreznek arra, hogy kövessék Apor püspök életét, „mert az élet értelme, a boldog élet az, ha készek vagyunk másokért élni, másokra figyelni.”

Perger Gyula néprajzkutató, a tárlat egyik készítője elmondta, a kiállítással azt próbálják bemutatni, érzékeltetni, hogy egy életút eredménye a szentté avatás. A szakember arról beszélt, bőven vannak még kutatni valók Apor püspök életében, halálában, hiszen az elmúlt hetven évben csak néhány szerencsés kérelmező láthatott bele a korabeli papírokba. Perger Gyula kutatásai során talált rá többek mellett olyan eredeti halottvizsgálati jegyzőkönyvekre, amelyek a püspök halálakor készültek, a pincében tartózkodó asszonyok vallomásai alapján. Néhány 1945-ből előkerült dokumentum pedig azt bizonyítja, hogy Papp Kálmán, Apor utódja már abban az évben elindította a boldoggá avatási folyamatot, de az is kiderült, hogy az egyházmegye hitközségeinek nagy része egyből szentté kívánta nyilváníttatni Apor püspököt.

A kutató arról is beszélt, hogy Apor testét ideiglenesen a Kármelita templom kriptájába temették,  majd a hívek és az egyházmegye papságának adományaiból elkészült a síremlék, a vörös márvány szarkofág, Boldogfai Farkas alkotása. 1948. november 24-re volt kitűzve testének ünnepélyes felhozatala, az ezt megelőző napon azonban a város és a rendőrség írásban megtiltotta a felhozatalt.

Eddig titok volt, néhány hónapja találta meg Perger Gyula az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában azokat a dokumentumokat, amelyek arra adnak magyarázatot, hogy Győrben, hivatalosan miért nem tudtak arról, hogyan és miért akadályozták meg a temetést. Csak 1986. május 23-án lehetett a vértanú püspök testét méltó sírhelyére temetni, ahol ma is látható, akkor is titokban, szűk körben.

Az egyik tárlóban láthatjuk azt a dekrétumot is, amelyből megtudhatják, milyen körülményeknek, feltételeknek kellett megfelelni a boldoggá avatáshoz.

Az emlékkiállítás 2018. január 7-ig megtekinthető minden nap 10 és 18 óra között.

 

Földvári Gabriella
 
Apor Vilmosra emlékezünk